Kandal Kjøt

Paul Nygård driv stort med geiter i vakre stupbratte fjellsider i Kandalen. Han leverar kje og pølser til hotellet, samt har høg eigenproduksjon av ulike produkt av kjekjøt.

Both comments and trackbacks are currently closed.