Rune Gimmestad

Rune er sauebonde på Gimmestad. Saueflokken hans på 100 vinterfora saue har gode fjellbeite i Breidalen på Sørstranda. Gimmestad sine saue held høg kvlitet og har fleire ganger fått utmerkingar frå Nortura.

Both comments and trackbacks are currently closed.