Hjort

Hjort frå lokale jegarar er ei av delikatessene vi serverar. Vi tek årleg imot ca 60 hjrt. Vi får inn heile dyr og møyrnar kjøtet sjølve i våre eigne produksjonslokaler. Hjort er fast innslag på våre menyar, i tillegg til å verte brukt i våre eigne hjortekarbonader, julepølser og hjortemorr.

Both comments and trackbacks are currently closed.